Privacybeleid

Hotel Matelote, gevestigd aan de Haarstraat 13, 2000 Antwerpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:
Hotel Matelote (Cassis NV)
Ondernemingsnummer: BE 0874.968.209
RPR Antwerpen
Haarstraat 13, 2000 Antwerpen
+32 468 33 39 32

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN
Hotel Matelote verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Details van de locatie
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet verifiëren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van de ouders. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@matelote.be, dan verwijderen wij deze informatie.

VOOR WELK DOEL EN OP WELKE BASIS VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS
Hotel Matelote verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten aan u te leveren
 • Hotel Matelote analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website en de aangeboden producten en diensten te verbeteren zodat deze aansluiten op uw voorkeuren.

HOE LANG WE PERSOONLIJKE INFORMATIE BEWAREN
Hotel Matelote bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonlijke informatie delen met derden
Hotel Matelote verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WE GEBRUIKEN
Hotel Matelote gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hotel Matelote gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeuren worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag volgen, zodat we je op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Toen je onze website voor het eerst bezocht, hebben we je geïnformeerd over deze cookies en je toestemming gevraagd om ze te plaatsen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser. Voor een uitleg, zie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/internet/cookies.

GEGEVENS BEKIJKEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hotel Matelote en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u ons kunt vragen om de persoonsgegevens die we over u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevenswijziging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@matelote.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) in deze kopie zwart zijn gekleurd. Dit is om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hotel Matelote wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
E-mailadres: contact@apd-gba.be
Tel: +32 (0) 2 274 48 00

HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS BEVEILIGEN
Hotel Matelote neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@matelote.be.

Het waarborgen van de privacy en veiligheid van uw persoonlijke informatie is voor ons van het grootste belang. We doen er alles aan om de hoogste normen voor gegevensbescherming te handhaven en ervoor te zorgen dat uw verblijf bij ons niet alleen onvergetelijk is vanwege het comfort en de luxe, maar ook vanwege de gemoedsrust die gepaard gaat met de wetenschap dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn.

Als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid of gegevensbeschermingspraktijken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons team van Hotel Matelote is er om u te helpen en ervoor te zorgen dat uw ervaring zowel veilig als plezierig is.